AOA体育

关于发布《AOA体育 标准推进委员会管理办法》等3项管理办法的公告

2021年第1号 2021-08-18 来源:AOA体育
title_temp

AOA体育

2021727日,协会四届理事会第十二次会议批准通过《AOA体育 标准推进委员会管理办法》《AOA体育 团体标准管理办法》《AOA体育 标准推进委员会合同管理办法(试行)》,现予以公告。以上办法自公告之日起实施。

特此公告。

 

        附件:1.AOA体育 标准推进委员会管理办法

                    2.AOA体育 团体标准管理办法

                    3.AOA体育 标准推进委员会合同管理办法(试行)

 

 

 

 

AOA体育

2021818日  

百度 搜狗 360搜索
百度 搜狗 360搜索